• 29 Ekim 2016

  Gözlem Gazetesi'nde çıkan haberimiz

    Gözat
 • 29 Ekim 2016

  Hürriyet Ege'de çıkan haberimiz

    Gözat
 • 19 Ekim 2016

  Habertürk Egeli'de çıkan haberimiz

    Gözat
 • 19 Ekim 2016

  Hürriyet Ege'de çıkan haberimiz

    Gözat
 • 3 Ağustos 2016

  TÜREB - Yarışma Yönetmeliği Değerlendirme Toplantısı

  17 /06/2016 tarih ve 29745 resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden "Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere yapılan Önlisans başvurularına ilişkin Yarışma Yönetmeliği " çalışmaları ilgili kurumlarda devam etmekted... Gözat
 • 3 Ağustos 2016

  Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Taslağı

  Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEK Yönetmelik)’te değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla söz konusu mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak Yönetmelik 22 Temmuz 20... Gözat
 • 3 Ağustos 2016

  Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmelik Taslağı

  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ek-1’de yer alanYenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmelik Taslağıile Ek-2’de yer alan..Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı(YEKA) Tasisine İlişkin Teknik Şartname Ön Taslağına ilişkin Kurum görüşlerinin 25/07/2016 tarihine kadar yazılı olarak Yenilenebilir Enerji G... Gözat