Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmelik Taslağı
3 Ağustos 2016 13:17
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ek-1’de yer alanYenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmelik Taslağıile Ek-2’de yer alan..Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı(YEKA) Tasisine İlişkin Teknik Şartname Ön Taslağına ilişkin Kurum görüşlerinin 25/07/2016 tarihine kadar yazılı olarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne ve mail olarakta esahin@yegm.gov.trvemerkec@yegm.gov.tradreslerine gönderilmesi gerekmektedir.