Misyon & Vizyon
Misyonumuz
 
Stratejik öneme sahip Enerji Sektöründe Yenilenebilir enerji sektöründe yatırımlara devam edip sürdürülebilir katma değerler yaratmak ve ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltıp çevresel gelişime katkıda bulunmak.
 
Vizyonumuz
 
Çevreci, etik değerlere saygılı ve verimli yapısıyla Türk ekonomisine katkı sağlama ve ülkemizi daha yaşanabilir hale getirme